english version

Politika jakosti

Abychom byli schopni obstát na trhu, je pro nás prvořadou prioritou naplňování všech požadavků našich zákazníků, nejen co do termínů ale především v dosahování co nejvyšší jakosti při všech našich činnostech. Proto vyhlašujeme následující základní principy politiky jakosti:

  • zákazník je hlavním hodnotitelem jakosti našich činností - zavedením systému zabezpečování jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001 mu poskytujeme přiměřenou jistotu, že výrobek má odpovídající vlastnosti
  • žijeme z peněz zákazníků, proto se věnujeme každé zakázce s maximální péčí
  • jakost montážních prací je věcí všech, nesmí se stát věcí nikoho
  • vytváříme podmínky pro to, aby nemohly vznikat závady a nedodělky na montážích
  • všichni pracovníci znají svá práva a beze zbytku plní své povinnosti
  • zabezpečování jakosti nesmí být na úkor hospodárnosti, bezpečnosti a životního prostředí
  • jakost spoluvytváří dobré jméno firmy

Certifikat kvality ISO 9001:2001

 
Charbulova 74, 618 00 Brno, tel.: 548 534 830, fax: 548 533 907, brnofrost@brnofrost.cz