english version

Environmentální politika

Společnost Brnofrost, spol. s r.o., jejímž hlavním předmětem podnikání je dodávka a montáž chladících zařízení si uvědomuje, že její aktivity mají vliv na životní prostředí.

K dosažení snížení vlivu negativních dopadů svých činností na životní prostředí se vedení společnosti rozhodlo o zavedení systému environmentálního managementu podle ČSN EN ISO 14 001:2005.

Vedení společnosti se proto zavazuje plnit následující závazky:

  • Splňovat požadavky všech platných zákonů, předpisů a nařízení o ochraně životního prostředí a jiných požadavků chránících životní prostředí.
  • Preventivně předcházet znečisťování ovzduší, vody, půdy a nadměrnému vytváření odpadů.
  • Usilovat o neustálé zlepšování zavedeného systému EMS a tím zajistit minimalizaci negativních dopadů vlastních činností na životní prostředí
  • Komunikovat se širokou veřejností, zainteresovanými stranami a spolupracovat se státní správou.

Certifikat kvality ISO 14001:2005

 
Charbulova 74, 618 00 Brno, tel.: 548 534 830, fax: 548 533 907, brnofrost@brnofrost.cz