english version
odpařovací kondenzátory

Slouží ke kondenzaci par chladiv v chladících systémech. Jejich použití je velmi výhodné, protože pořizovací náklady jsou nižší než u jiných kondenzačních systémů (vzduchem chlazené kondenzátory, kotlové s chladící věží). Také provozní náklady jsou ve srovnání s jinými systémy nižší, protože při přímém odparu vody lze provozovat kompresory při nižší kondenzační teplotě a to znamená snížení příkonů kompresorů a zřetelné šetření energie.

Odpařovací kondenzátor může být v zimních měsících provozován i jako vzduchový (snížení spotřeby vody) a u verzí s dvouotáčovým motorem ventilátoru lze regulovat automaticky otáčky a tím snižovat příkony motorů.

Odpařovací kondenzátory dodáváme od firem Evapco (Itálie) a Baltimore Aircoil (Belgie).


kondenzátor VXC 185, ZS Kopřivnice

kondenzátor VXC 185, ZS Žilina
 
Charbulova 74, 618 00 Brno, tel.: 548 534 830, fax: 548 533 907, brnofrost@brnofrost.cz